De gezondheidszorg juridiseert. Er komen steeds meer wetten en regels bij en de ontwikkelingen gaan snel. Internet is steeds vaker de eerste bron die voor informatie over gezondheidsrecht geraadpleegd wordt. De enorme hoeveelheid en diversiteit aan informatie op internet maakt het voor zorgprofessionals echter lastig om de kwaliteit van die informatie te toetsen. Medewerkers hebben bovendien weinig tijd en ook niet altijd de affiniteit om diepgaand te zoeken naar nieuwe kennis en deze te vertalen naar de eigen situatie.

U kunt tijd besparen door mijn kennisbijeenkomst te volgen. Mijn voorlichtingsaanbod is op maat en dus relevant en persoonlijk.

Ik verzorg de kennisbijeenkomsten, soms samen met een gastdocent. Vooraf krijgt u inzicht in de kosten per kennisbijeenkomst.

Een greep van de eerder gegeven kennisbijeenkomsten:

  • Over de rechtspositie van de cliënt bij een zorgaanbieder;
  • Over de juridische plichten van de zorgverlener om te gaan met de wilsonbekwame cliënt en diens (wettelijk) vertegenwoordiger in de gehandicaptenzorg;
  • Over de juridische spelregels tijdens de zorgverlening door een tandheelkundig zorgteam aan kinderen;
  • Over de privacyrechten in de zorgpraktijk;
  • Over rechten en plichten van een zorgaanbieder bij het elektronisch clientendossier;
  • Over de stand van zaken 2 jaar na komst van de Wkkgz;
  • Diverse juridische nieuwsdiensten over de actuele ontwikkelingen in de wet-/regelgeving en rechtspraak in de zorg.

Een reactie van een opdrachtgever op de gevolgde kennisbijeenkomst:

(Dhr. M. Kirch, algemeen directeur Vitaly 2018: “Op 31 januari 2018 heb ik samen met mijn teamgenoten van Vitalys de workshop ‘Privacyrechten in de zorgpraktijk 2018’ van de Praktijk voor Gezondheidsrecht gevolgd. Wij vinden het belangrijk dat wij goed bewust zijn van de juridische aspecten van privacybescherming. In deze kennisbijeenkomst werd afwisselend toelichting gegeven op de toepasselijke wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de zorgpraktijk. Hierdoor ging de materie nog meer leven, en was er veel interactie tussen de docent en de deelnemers. En dit alles op onze eigen werkplek. De workshop gaf ons een heldere en bruikbare aanzet om verder ons privacy bewustzijn te versterken. Ik zou deze workshop zeker aanbevelen!”